keng.blog

Random Access Memory.

Billion Dollar Whale

31 December 2021

เคยได้ยินเรื่อง 1MDB เป็นครั้งแรกตอนที่คุณช่อ พรรณิการ์ มาอภิปรายนอกสภา เมื่อปี 2020 แต่ไม่เคยรู้รายละเอียดและความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้

หนังสือไล่เรียงเหตุการณ์ตามเวลาของตัวการหลักที่ชื่อ โจ โลว์ (Joh Low) ตั้งแต่สมัยยังเรียนจนกระทั่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ของมาเลเซีย ซึ่งอ่านสนุกมาก เพราะแต่ละบทมีความยาวไม่มาก สามารถค่อยๆ แบ่งอ่านเป็นท่อนๆ ตามเวลาที่มีได้ ใช้เวลาอ่านไม่กี่วันก็จบ

สาระสำคัญในหนังสือที่ทำให้ตัวการสามารถโกงเงิน 1MDB ได้หลายแสนล้านบาท มาจากปัจจัยเหล่านี้

  1. ความเป็นอิสระของกลไกการตรวจสอบนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อให้เกิดช่องโหว่ในการยักยอกเงินของ 1MDB ออกมา เพราะพอนายกฯ คุม ก็สามารถสั่งให้ข้ามการตรวจสอบได้
  2. ความยิ่งใหญ่ของระบบการเงินระหว่างประเทศที่ทำให้การลงโทษโดยรัฐเป็นแค่ต้นทุนในการทำธุรกิจ เช่น ถ้านายธนาคารโกง ก็แค่เสียค่าปรับ ทำให้ธรรมาภิบาล หรือ compliance เป็นเรื่องที่กวนใจ
  3. การใช้ทรัพย์สินที่อ่อนเรื่องการกำกับและมี liquidity สูง เช่น ศิลปะ หรือ อัญมณี ช่วยทำให้การโยกย้ายความมั่งคั่งสะดวกและไม่ถูกตรวจสอบจากระบบ ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากในไทย เพราะจากข้อมูลที่มี พบว่ามักอยู่ในรูปของพระเครื่อง หรือ เหล็กไหล

นอกจากนั้นข้อมูลในหนังสือทำให้เราปะติดปะต่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในมาเลเซียที่เราเคยได้ยินผ่านสำนักข่าวในไทยจากหลายปีก่อนได้ เช่น การประท้วง Bersih เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ย (2006) กับการชุมนุมที่นำโดยพันธมิตรฯ ในไทย (2005) ซึ่งมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ “เสื้อเหลือง” เหมือนกัน

หนังสืออ่านสนุก ซื้อได้ที่ salt.co.th