keng.blog

Random Access Memory.

Permanence

04 March 2019

ผมลดการใช้ Facebook แบบจริงจังมาตั้งแต่ปลายปี 2017 เหตุผลหลักคงเป็นเพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัลกอริธึมการคัดเลือกเนื้อหามาแสดงของ Facebook เอื้อให้ผู้ใช้ไม่ค่อยมีโอกาสเห็นชีวิตหรือทัศนคติของคนอื่นๆ นอกกลุ่มเพื่อนมากนัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไร

อีกเรื่องก็คงเป็นเนื้อหาที่เราเขียนไว้ใน Facebook พอนานไปก็จะเข้าถึงยากเรื่อยๆ จริงอยู่ที่มันไม่หายไปไหน แต่พอถ้าจะเอากลับมาอ้างอิงหรือเอามาค้นดูย้อนหลังก็จะลำบากมาก เลยคิดว่าควรจะหาที่ทางให้เพื่อจัดเก็บเนื้อหาเหล่านั้นให้เป็นระเบียบ

อย่างน้อยถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ก็ยังเก็บเอาไว้เป็นบันทึกดิจิทัลที่เขียนด้วยหมึกบนอินเทอร์เน็ต