keng.blog

Random Access Memory.

Tonkin

15 July 2019

วันก่อนสั่งอาหารเวียดนามจาก Tonkin Annam แล้วเห็นชื่อเขียนด้วยตัวอักษรจีนว่า 東京安南 ก็เลยสงสัยว่า 東京 นี่เกี่ยวอะไรกับโตเกียวที่ญี่ปุ่น

ปรากฎว่า 東京 คือชื่อเดิมของ ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ถ้าแปลตามตัวอักษรจีนก็จะแปลว่า เมืองหลวงตะวันออก ซึ่งพ้องเสียงพ้องรูปกับโตเกียว แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์อะไรเลย

Tonkin ที่คุ้นเคยที่สุดในบริบทไทยก็น่าจะเป็น อ่าวตังเกี๋ย ในตอนเหนือของทะเลจีนใต้

เลยไปพบอีกว่าคำว่า 京 ที่แปลว่าเมืองหลวงก็ถูกใช้เป็นชื่อเมืองหลวงในประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนอยู่หลายที่ เช่น

  1. 京都 (เกียวโต – ญี่ปุ่น)
  2. 北京 (ปักกิ่ง – เมืองหลวงเหนือ – จีน)
  3. 南京 (หนานจิง – เมืองหลวงใต้ – จีน)